APIE MUS

Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asocija (toliau – LVVPIA) buvo įkurta 2013 m. birželio 1 d. Organizacija vienija tiek fizinius, tiek juridinius asmenis: Valdorfo darželius ar atskiras grupes valstybiniuose darželiuose, taip pat pavienius Valdorfo pedagogika besidominčius pedagogus, tėvų organizacijas ir pan.


 Pagrindiniai organizacijos tikslai:

  • kurti susitikimo ir bendradarbiavimo galimybes visoms ikimokyklinėms Valdorfo pedagogika besidominčioms iniciatyvoms, joms atstovauti ir jas ginti;
  • skleisti ir plėtoti antroposofijos ir Valdorfo pedagogikos idėjas;
  • kurti sąlygas profesiniam pedagoginiam tobulinimuisi;
  • teikti paramą ir pagalbą naujoms iniciatyvoms;
  • dalyvauti pasaulinėse organizacijose, kurios vienija ikimokyklines Valdorfo pedagogikos iniciatyvas;

Nuo 2015m. LVVPIA tapo Tarptautinės Štainerio / Valdorfo ankstyvosios vaikystės ugdymo asociacijos (toliau- IASWECE) nariu.


KONTAKTAI:

  • LVVPIA puslapio administravimas Rūta Petraitytė
    lvvpia.info@gmail.com