VALDORFO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS (-O) KOMPETENCIJA


ŽINIOS SUPRATIMAS


Supratimas apie žmogaus prigimtį, remiantis R.Šteinerio antroposofine antropologija, kaip apie bendrai žmogišką, nepriklausomą nuo kultūrinių, tautinių ir religinių skirtumų.


Supratimas apie Rudolfo Šteinerio pasiūlytos socialinės trinarystės reikšmę sveiko
socialinio gyvenimo vystimuisi, naudingam bendradarbiavimui visuomenėje ir tėvus
integruojančiam elgesiui.


Esminio gyvybinių jėgų vaidmens mažų vaikų augimui ir sveikam fiziniam bei dvasiniam
vystymuisi supratimas.


Žinios apie vaikų raidą (iki gimimo, pirmieji gyvenimo metai, vėlesnė vaikystė) ir apie vaikų ankstyvąjį mokymąsi, kaip tai supranta R.Šteineris ir bendrieji raidos tyrimai.


Supratimas apie laisvo ir nevaržomo mažo vaiko žaidimo svarbą jo fizinei, emocinei ir dvasinei sveikatai


ĮGŪDŽIAI GEBĖJIMAI


Gebėjimas panaudoti žinias vaikų stebėjimui ir gebėjimui pasiruošti vaikų aptarimui
savaitinėje kolegų konferencijoje.


Gebėjimas sukurti vaiko jutimus puoselėjančią ir ugdančią aplinką ir jos puoselėjimą –
sumažinant ar panaikinant modernios aplinkos įtaką vaikams tokiose srityse kaip
maitinimas, gyvenimo stilius, žiniasklaidos įtaka ir kartu jų sukeliamas vaikų sveikatos
problemas.


Taip dirbti, kad mažo vaiko gyvybinės jėgos būtų apsaugotos ir sustiprintos dėka
šiltos, draugiškos aplinkos, ritmo visuose kasdieninės veiklos aspektuose, sveikos
mitybos ir jutimų perkrovos vengimo


Sugebėti apsaugoti vaiko žaidimą suteikiant jam pakankamai laiko, erdvės ir atitinkamą žaismingą


Sugebėti įgyvendinti Rudolfo Šteinerio nuorodas apie vaikišką mokymosi procesą per pamėgdžiojimą ir pavyzdį ir patiems tapti pavyzdžiu, vertu vaikų pamėgdžiojimo.


Turėti įvairesnių sugebėjimų ir meistriškumo tokioje veikloje kaip namų ruoša, priežiūra ir rankdarbiai, kurie vaikams suteiktų turtingą patyrimą apie suaugusiųjų darbus.


Sugebėjimas padaryti įmanomą kuriantį ir ugdantį vaikų patyrimą tokiose srityse kaip:
Judėjimas (ryto ratas); Muzika (dainavimas ir euritmija); Kalba (pasakų sekimas); Tapymas (akvarele, metodu šlapia ant šlapio); Lipdymas (bičių vašku); Piešimas; Gamtos pažinimas; Socialinis patyrimas.


VERTYBINĖS NUOSTATOS


Gebėjimas kurti žmogiškuosius santykius su vaiku besiremiant tikrais ir sąžiningais jausmais bei valia.


Pasiryžimas visą gyvenimą eiti saviauklos keliu, remiantis mąstymo ir jausmų dvasinėmis
jėgomis, per asmeninius meditacijos ir meninius pratimus bei remiantis valios jėgomis per kasdieninį praktinį auklėtojo darbą.


Domėjimasis kitų kultūrų ir vertybių indėliu žmonijai. Sugebėjimas perprasti specifinę kultūrą ir visuomenę ir joje dirbti.


Pagarba ir meilė vaikui kaip individualybei, kuri atsineša savo asmeninį likimą.