VALDORFO PEDAGOGIKA

Valdorfo pedagogika remiasi nuoseklia filosofija – antroposofija. Tai – išsamus žmogaus kūno, sielos ir dvasios pažinimas, kurio pradininkas buvo R.Štaineris. Tai – detali amžiaus tarpsnių teorija, teigianti, kad žmogus vystosi visą gyvenimą  ir nagrinėjanti vaikystės amžiaus tarpsnių sąsajas su suaugusio žmogaus gyvenimo laikotarpiais. Remiantis kiekvienam laikotarpiui būdingais dėsningumais, Valdorfo pedagogikoje viskas pateikiama, atsižvelgiant į vaiko amžiaus tarpsnių ypatumus.


Ši filosofija akcentuoja tris žmogaus sielos veiklos rūšis – mąstymą, jausmus ir valią. Kiekviena šių sričių reikalauja ypatingo dėmesio skirtingais vaiko vystymosi etapais.


R.Štaineris, kurdamas Valdorfo ugdymo pagrindus, siekė, kad ugdymo programa veiktų vaiką harmonizuojančiai.Esminiai dalykai,kurie įtakoja harmoningą mažo vaiko vystymąsį,remiantis R.Štaineriu:
• meilė ir šiluma;
• aplinka,kuri maitina vaiko pojūčius;
• kūrybinė bei meninė patirtis;
• prasminga suaugusiųjų veikla,kuri būtų verta vaiko pamėgdžiojimo;
• laisvas kūrybinis žaidimas;
• saugoma vaikystė;
• pagarba,dėkingumas ir nuostaba;
• džiaugsmas,humoras ir laimė;
• suaugusiųjų vidinis tobulėjimas;


Daugiau apie Valdorfo ped.skaitykite : http://www.iaswece.org/waldorf_education/what_is.aspx