VALDORFO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS (-O) PROFESIJA

Vaikai žino kelią – Jūs juos palydite tuo keliu.

13 gerų priežasčių, dėl ko verta tapti Valdorfo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja (-u).

Jūs galėtumėte tapti Valdorfo darželyje,


1. NES…
Valdorfo lopšeliuose ir darželiuose dėmesio centre yra mažas vaikas, o ne auklėjimo planas! Vaikai į pasaulį ateina kaip individualybės – jomis ir lieka. Jie yra unikalūs, tačiau jų raidai reikalingas rūpestingų suaugusių palydėjimas, kad jie galėtų eiti savo keliu.


2 NES…
Valdorfo lopšelyje, darželyje, mokykloje, namuose kiekvienas vaikas gali išgyventi savo asmeninį raidos laiką. Čia galioja taisyklė ne „kuo greičiau tuo geriau“, o „viskam savas laikas“.


3. NES…
Jūs bendradarbiaudami kaip partneriai su tėvais ir kolegomis patys galite kurti darželio gyvenimo aplinką. Kiekviena Valdorfo įstaiga tvarkosi ir organizuojasi pati – ir Jūsų įsitraukimas yra labai pageidaujamas.


4. NES…
Jūs vaikams suteikiate laiko žaidimams. Mažo vaiko žaidimas yra labai svarbus ir turintis lemiamą reikšmę gyvenime, kadangi per jį vaikas mokosi vystyti smulkiąją ir stambiąją motoriką, kalbą bei aktyvina vaizduotę. Per jį vaikai išbando socialines veiklas, suvokia save ir kitus kaip individualius žmones. Visam tam reikia įkvėpimo ir laiko: jų įkvėpimo ir jų laiko.


5. NES…
Jūs kaip Valdorfo ikimok. ir priešmok. mokytoja(-as) esate vaikui pavyzdys ir kelrodis, nes Jūs galite būti išradinga/s, kūrybinga/s ir autentiška/s.


6. NES…
didelis dėmesys skiriamas kvalifikacijos kėlimui,todėl Jums yra atvertos tobulėjimo galimybės.


7. NES…
Valdorfo pedagogika yra paplitusi visame pasaulyje ir Jūsų tarptautinis bei solidarus bendradarbiaviams yra labai pageidautinas. Vokietijoje šiuo metu yra apie 550, pasaulyje apie 1600 Valdorfo darželių ir lopšelių, jie yra įvairiose kultūrose – 50 pasaulio šalių.


8. NES…
Valdorfo pedagogikoje draugiškas rūpestis gamta yra išgyvenama realybė, pvz.: per darbą sode, metų laikų patyrimą, sveiką vaikų maitinimą, išvykas į mišką ar laukus, sveikų medžiagų naudojimą patalpose.


9. NES…
Jūs kaip Valdorfo ikimok. ir priešmok. mokytoja(-as) lopšelyje (0-3 metų), darželyje (3-6 metų) ar mokyklose bei namuose norite prisijungti prie atsakomybės už tai, kad vaikai galėtų vystytis sveiki fiziškai, dvasiškai ir socialiai.


10. NES…
Tėvų domėjimasis Valdorfo pedagogika yra labai didelis ir Jūs kaip auklėjimo partneris/ė čia esate labai pageidaujami. Laikmečiu, kuomet visuomenėje imama abejoti daugeliu tradicinių vertybių, patarimas turi paklausą.


11. NES…
Jūs jau norėjote sužinoti kas yra antroposofija ir kas buvo gamtos ir humanitarinių mokslų mokslininkas Rudolfas Šteineris, kuris 1919 m. kartu su Emiliu Moltu, Valdorfo Astoria cigarečių fabriko savininku įkūrė pirmąją nepriklausomą ir valstybiniu mastu pripažintą Valdorfo mokyklą Štutgarte. Šiandien Vokietijoje yra apie 225 Valdorfo mokyklų, pasaulyje jų yra apie 1000.


12. NES…
Jūs norite dirbti pedagoginėje įstaigoje, kuri priima įvairių gabumų vaikus, iš įvairių visuomenės sluoksnių ir kultūrų.


13. NES…
Jūs, gyvendama/s XXI amžiuje, norite įsitraukti ir dalyvauti ugdymo politiniuose procesuose – tam, kad vaikų gyvenimo ir raidos galimybės būtų geresnės, tiek pas mus, tiek pasaulyje


Jei Jūs susidomėjote, tuomet…

sekite naujienas mūsų FB puslapyje arba
rašykite į valdorfas.vpia@gmail.com ir klauskite!