VALDORFO AUKLĖTOJOS PROFESIJA

Vaikai žino kelią – Jūs juos palydite tuo keliu.

13 gerų priežasčių, dėl ko verta tapti Valdorfo darželio auklėtoju/a

Jūs galėtumėte tapti Valdorfo darželio auklėtoju/a,


1. NES…
Valdorfo lopšeliuose ir darželiuose dėmesio centre yra mažas vaikas, o ne auklėjimo planas! Vaikai į pasaulį ateina kaip individualybės – jomis ir lieka. Jie yra unikalūs, tačiau jų raidai reikalingas rūpestingų suaugusių palydėjimas, kad jie galėtų eiti savo keliu.

2 NES…
Valdorfo lopšelyje, darželyje, mokykloje, namuose kiekvienas vaikas gali išgyventi savo
asmeninį raidos laiką. Čia galioja taisyklė ne „kuo greičiau tuo geriau“, o „viskam savas laikas“.
Todėl perėjimas į mokyklą vyksta tik tada, kai vaikas yra iš tiesų tam subrendęs.

3. NES….

Jūs bendradarbiaudami kaip partneriai su tėvais ir kolegomis patys galite kurti darželio gyvenimo aplinką. Kiekviena Valdorfo įstaiga tvarkosi ir organizuojasi pati – ir Jūsų įsitraukimas yra labai pageidaujamas.

4. NES…

Jūs vaikams suteikiate laiko žaidimams. Mažo vaiko žaidimas yra labai svarbus ir turintis
lemiamą reikšmę gyvenime, kadangi per jį vaikas mokosi vystyti smulkiąją ir stambiąją
motoriką, kalbą bei aktyvina vaizduotę. Per jį vaikai išbando socialines veiklas, suvokia save ir kitus kaip individualius žmones. Visam tam reikia įkvėpimo ir laiko: jų įkvėpimo ir jų laiko.

5. NES…

Jūs kaip Valdorfo auklėtoja/s esate vaikui pavyzdys ir kelrodis, nes Jūs galite būti išradinga/s, kūrybinga/s ir autentiška/s.

6. NES…

Jūs šią profesiją galite įgyti ne tik valstybės pripažintos Valdorfo mokyklos suteikiamo
išsilavinimo, bet ir persikvalifikavimo dėka. Didelis dėmesys skiriamas kvalifikacijos kėlimui,todėl Jums yra atvertos tobulėjimo galimybės.

7. NES…
Valdorfo pedagogika yra paplitusi visame pasaulyje, ir Jūsų tarptautinis bei solidarus
bendradarbiaviams yra labai pageidautinas. Vokietojoje šiuo metu yra apie 550, pasaulyje apie 1600 Valdorfo darželių ir lopšelių, jie yra įvairiose kultūrose – 50 pasaulio šalių.

8. NES…

Valdorfo pedagogikoje draugiškas rūpestis gamta yra išgyvenama realybė, pvz.: per darbą sode, metų laikų patyrimą, sveiką vaikų maitinimą, išvykas į mišką ar laukus, sveikų medžiagų naudojimą patalpose.

9. NES…

Jūs kaip Valdorfo auklėtoja/s lopšelyje (0-3 metų), darželyje (3-6 metų) ar mokyklose bei
namuose (6-14 metų) norite prisijungti prie atsakomybės už tai, kad vaikai galėtų vystytis sveiki fiziškai, dvasiškai ir socialiai.

10. NES…

Tėvų domėjimasis Valdorfo pedagogika yra labai didelis ir Jūs kaip auklėjimo partneris/ė čia esate labai pageidaujami. Laikmečiu, kuomet visuomenėje imama abejoti daugeliu tradicinių vertybių, patarimas turi paklausą.

11. NES…

Jūs jau norėjote sužinoti kas yra antroposofija ir kas buvo gamtos ir humanitarinių mokslų
mokslininkas Rudolfas Šteineris, kuris 1919 m. kartu su Emiliu Moltu, Valdorfo Astoria
cigarečių fabriko savininku įkūrė pirmąją nepriklausomą ir valstybiniu mastu pripažintą Valdorfo mokyklą Štutgarte. Šiandien Vokietijoje yra apie 225 Valdorfo mokyklų, pasaulyje jų yra apie 1000.

12. NES…

Jūs norite dirbti pedagoginėje įstaigoje, kuri priima įvairių gabumų vaikus, iš įvairių visuomenės sluoksnių ir kultūrų, ir nepriklauso kokiai nors religijai.

13. NES…

Jūs, gyvendama/s XXI amžiuje, norite įsitraukti ir dalyvauti ugdymo politiniuose procesuose – tam, kad vaikų gyvenimo ir raidos galimybės būtų geresnės, tiek pas mus, tiek pasaulyje

Jei Jūs susidomėjote, tuomet…

studijas ar seminarus organizuončiose įstaigose sužinokite apie išsilavinimo, kvalifikacijos kėlimo būdus arba susitarkite dėl susitikimo Valdorfo lopšelyje ar darželyje. Atvirų durų dienos ar viešos paskaitos apie Valdorfo pedagogiką suteiks Jums išsamių įspūdžių.
file:///C:/Users/Arturas2/Downloads/13_taisykliu%20bukletas-1%20(1).pdf