STRUKTŪRA


Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias Asociacijos  organas;


Asociacijos valdyba – kolegialus valdymo organas;


Asociacijos pirmininkas – vienasmenis valdymo organas.