Paskaitos, seminarai

Daugiau renginių, seminarų galite rasti LVVPIA FB paskyroje:
Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacija – LVVPIA

Valdorfo darželis “Šaltinėlis“, KAUNAS

Darželio pedagogės gali konsultuoti, vesti seminarus įvairiomis ugdymo, švenčių organizavimo ir kt. jums aktualiomis temomis. Dėl konsultacijos, seminaro kreiptis tel. 451426, el. paštas: saltinelisvd@gmail.com

Paskaitų temos:

 • Valdorfo grupės auklėtojos kompetencijos ir jų plėtotės galimybės.(A. Liaudanskienė)
 • Stažuočių (2010-2016 m.) užsienio darželiuose apžvalga. Valdorfo darželiai Vokietijoje: ko verta pasimokyti? (A. Liaudanskienė, I. Babachinienė, I. Zaleckienė, R. Juodeikienė)
 • Valdorfo grupės veiklos principai  ir aplinkos kūrimas (J. Tatolytė)
 • Pagrindinių principų (ritmo, pavyzdžio-pamėgdžiojimo, mišraus amžiaus grupėje) realizavimas darželyje (J. Tatolytė)
 • Metų laikų stalo įrengimas (R. Tamašauskienė)
 •  Advento laikotarpio amatai ir žaidimai. (R. Tamašauskienė)
 • Advento sodelis ir Kalėdų šventė Valdorfo darželyje (R. Tamašauskienė)
 • Vaiko gimtadienio šventė Valdorfo darželyje (R. Tamašauskienė)
 • Priešmokyklinis ugdymas Valdorfo darželyje (konsultuoja: J. Tatolytė, J. Raubienė (logopedė ekspertė, surdopedagogė), E. Kalkienė (muzikos pedagogė)
 • Trinarystės principas kaip gyvybingos bendruomenės Valdorfo darželyje pagrindas. Tėvų ir pedagogų darbo grupės darželyje (A. Liaudanskienė, J. Tatolytė)

Rima Lipskienė, MAŽEIKIAI
El. p. namassmilga@gmail.com
Paskaitų temos:
 • “Pasakos – aktualiausias kūrinys Valdorfo darželyje, nes gyvendamas jų vaizdiniais, vaikas turi galimybę pereiti visus vystymosi etapus“. /Praktika: liaudies pasakų simbolių analizė; marionetės siuvimas; stalo lėlių teatras/
 • “Kada vaikas pasiruošęs mokyklai? N e v e r t i n t i, dalintis tik tuo, ką matau.“ /Praktika: vaiko (tariamo) stebėjimas, darbas su surinkta medžiaga, kas toliau?/
 • “Kaip išmokti pamilti kliūtis. Kur Valdorfo auklėtojui semtis jėgų?“ /Praktika: 5-i pusiausvyros pratimai; socialiniai žaidimai; aukštesniosios prasmės paieškos per Evangelijos pavyzdžius./

Rasa Ragauskaitė Driukienė, VILNIUS
Paskaitų temos:
 • Įvadas į Antroposofiją, esminės Antroposofijos idėjos, antroposofinė pasaulėžiūra ir Valdorfo pedagogika.
 • Ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos pagrindai,
 • Laisvas kūrybinis žaidimas, pavyzdys ir pamėgdžiojimas pirmajame septynmetyje
 • Esminiai vaiko raidos bruožai pirmajame septynmetyje
 • Pasakos Valdorfo darželyje ir namie
 • Vaiko socialinė aplinka ir jo poreikiai
 • Ritmas Valdorfo darželyje ir namie (dienos, savaitės, metų)
 • Mažo vaiko religingumas
 • Šiuolaikinės vaikystės iššūkiai (TV, medios, naujos kartos vaikai ir tėvai, ir t.t.)
 • Kaip ugdome vaikus Valdorfo darželyje.
 • Vaiko lytiškumas pirmajame septynmetyje
 • Socialinis Valdorfo iniciatyvų paveikslas. (darbas su tėvais, kolegijose, iniciatyvų kūrimas, socialinės trinarystės principai)
Lektorė gali vesti  antroposofinės literatūros studijų, saviugdos ir visomis aukščiau minėtomis temomis grupes, konsultuoja Valdorfo ir kitas su ikimokyklinukais ir priešmokyklinukais dirbančias iniciatyvas.

Vilma Grigienė, VILNIUS
el.p. vilmagrigie@gmail.com

Paskaitų temos:

 • Aplinkos reikšmė ir kūrimas Valdorfo darželyje;
 • Metų, savaitės, dienos ritmas;
 • Šešiamečių krizė ir darbas su jais;
 • Adaptacija;
 • Pirmojo septynmečio ypatumai;
 • Pirštų žaidimai;
 • Pasakos ir jų reikšmė vaikų bei suaugusiųjų gyvenime;
 • Kas yra ugdymas Valdorfo darželyje?;
 • Laisvas savaiminis žaidimas ir jo reikšmė vaiko ugdymui(si).

Edita Kuliavaitė, Vilnius
el.p.: editakuliavaite@gmail.com, tel. nr. 867065536

Paskaitų temos:

 • Laisvė ir ribos. Ar skriaudžiame savo vaikus?;
 • Simbiozė. Ar mes supertėvai, ką daryti su ,,rojaus“ paveikslėliais ir… kaip neišsiskirti?;
 • Pojūčių vystymasis I. Ar turime 5 pojūčius? Mažų vaikų seksualumas, gėda?;
 • Pojūčių vystymasis II. Kokią žinią neša Velykų kiškutis?;
 • Pasakų analizė. Kodėl mums reikia stebuklo?;
 • Vaikų piešinių paslaptys. Kodėl nemokiname piešti?;
 • Biografinio darbo seminarai.
informacija atnaujinta 2019 09 23