STUDIJOS

NORINČIUS GAUTI INFORMACIJĄ APIE BŪSIMUS VALDORFO AUKLĖTOJŲ KURSUS!

Jei norite gauti informaciją apie būsimus Valdorfo auklėtojų kursus, prašome atsiųsti savo el.pašto adresą, nurodyti vardą, pavardę, miestą iš kurio esate, adresu lvvpia.study@gmail.com. Atsiųsime visą reikalingą informaciją.

Šiuo metu vyksta paruošiamieji Valdorfo auklėtojų kurso darbai. Planuojama kursus pradėti nuo 2020 metų rudens.


Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacija planuoja organizuoti ilgalaikius (2.5-3 metų) kursus Valdorfo auklėtojos kvalifikacijai įgyti. Šia anketa siekiame ištirti tokių kursų poreikį, būsimų lankytojų kiekį, jų pageidavimu ir pan. Kviečiame užpildyti anketą ir gauti informaciją apie būsimus kursus.

Atsakymų laukiame iki 2019-05-01

2,5 metų tęstinės studijos Valdorfo pedagogikos auklėtojos (-o) kvalifikacijai įgyti

LIETUVOS VALDORFO VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS INICIATYVŲ ASOCIACIJA kartu su IASWECE (Tarptautinė Šteinerio/Valdorfo ankstyvosios vaikystės asociacija) ir KAUNO KOLEGIJOS J. VIENOŽINSKIO MENŲ FAKULTETO IKIMOKYKLINIO UGDYMO KATEDRA

2016m. balandžio 10d. – 2018m. birželio 30d. vyko tęstinės studijos Valdorfo pedagogikos auklėtojos (-o) kvalifikacijai įgyti. Pažymėjimą gavo 28 studentės. Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams, mentoriams ir visiems prisidėjusiems prie šių studijų įgyvendinimo.

Tarptautiniai kviestiniai lektoriai padėjo gilintis į šias temas:

 •  „Antroposofinė žmogaus samprata ir dvasinė žmogaus prigimtis“ Philipp Reubke (Vokietija) –  IASWECE koordinacinės grupės narys, Valdorfo pedagogikos praktikas ir lektorius;
 • „Biografija, likimas, karma. Laikas prieš gimimą ir vaiko vystymasis nuo 0 iki 7 metų“ Luise deForest (JAV) – ilgametė ankstyvsios vaikystės ugdytoja, veda paskaitas ir mokymus daugelyje šalių, rūpinasi darželių auklėtojų rengimo programomis ir dalyvauja mokytojų rengime Amerikos ir Europos šalyse. Yra WECAN valdybos narė, ir Šiaurės Amerikos atstovė IASWECE taryboje;
 • „Žmonijos vystymasis – sąmonės vystymasis. Septynmečių teorija“ Erica Henning (Vokietija) patyrusi auklėtoja, Hamburgo Valdorfo pedagogikos seminaro docentė;
 • „Antroposofinė 12-os pojūčių teorija“ Ulrike  Farnleitner (Airija) – Nacionalinės plėtros pareigūnė (National Development Officer),  Siolta ISKA (Airijos Šteinerio darželių asociacija) koordinatorė (Siolta Mentor), lektorė, lėlių teatro mentorė;
 • „Socialinės trinarystės principai. Bendradarbiavimas su kolegomis, tėvais, visuomene“  Philipp Reubke (Vokietija) –  IASWECE koordinacinės grupės narys, Valdorfo pedagogikos praktikas ir lektorius;
 • „Laisvas kūrybinis žaidimas ir jo raida“ ir „Ugdanti kalbinė aplinka Valdorfo darželyje“  Stefanie Allon (Izraelis)  – ilgametė Valdorfo pedagogikos praktikė tarptautinio lygio lektorė, “greitosios pagalbos”/krizių pedagogė. Vilma Grigienė (Lietuva) -Valdorfo auklėtoja, straipsnių apie Valdorfo pedagogiką ir meninių tekstų rašytoja.
 •  „Vaiko stebėjimas ir aptarimas“ Erica Henning (Vokietija) patyrusi auklėtoja, Hamburgo Valdorfo pedagogikos seminaro docentė;
 • „Vaiko vystymosi sutrikimai. Valdorfo pedagogika kaip terapija“ Erika Henning – patyrusi auklėtoja, Hamburgo Valdorfo pedagogikos seminaro docentė.
 • „Medijos ir kiti šiuolaikinės vaikystės iššukiai“  Gitte Drewes (Danija) – patyrusi ilgametė auklėtoja, lektorė, tėvų ir pedagogų konsultantė;
 • „Branda mokyklai.Perėjimas į antrąjį septynmetį“ Martina Hinz (Vokietija) –patyrusi Heidelbergo Valdorfo darželio auklėtoja, Štutgarto Valdorfo pedagogikos seminaro lektorė;
 • Baigiamoji sesija. Auklėtojų baigiamųjų darbų pristatymas.

Taip pat vyko studenčių 2-3 savaičių praktika Lietuvos ar užsienio Valdorfo darželiuose, praktiniai užsiėmimai sesijų metu – euritmija, lėlių ir marionečių siuvimas, vilnos vėlimas, medžio darbai, siūlų darbai, akvarelės liejimas, dainavimas, socialiniai žaidimai, darbas su gamtine medžiaga ir t.t.

Apie kitas organizuojamas studijas, seminarus ir paskaitas sekite naujienas LVVPIA FB puslapyje


atnaujinta 2019 12 27